Papa Fransiskus Hazretleri'nin 2018 Oruç Dönemi MesajıSevgili Kardeşlerim. Bir kez daha Rab’bin Paskalyası yaklaşıyor! Paskalya’ya hazırlanırken, Tanrı ilahi takdiri ile “Tövbemizin kutsal işareti olarak Oruç Devresini bize veriyor. Oruç, bizi bir araya toplar ve Rab’be, tüm yüreğimizle ve hayatlarımızın her yönü ile geri dönmemizi mümkün kılar.

 

İzmir Başepiskoposu Mons. Lorenzo Piretto'nun Mesajı


Türkiye Ruhani Reisler Kurulu’nun son toplantısında Türkiye Episkoposları, gelecek 2020 yılında Macaristan’ın Budapeşte kentinde icra edilecek Uluslararası Efkaristiya Kongresi’ne hazırlık mahiyetinde bir program yapmayı teklif ettiler. Pederler, rahip ve rahibeler, adanmışlar birlikte, İzmir Kilisesi için bir lütuf vesilesi olarak bu girişimi kabul ettik. Bu nedenle, içinde bulunduğumuz 2018 yılını, dua ve derin düşünme zamanları eşliğinde Efkaristiya’ya adamayı düşündük

Orucun Zırhını Kuşanmak


Kurtarıcı Mesih, kurtarış eylemini oruç ile başlattı. Aynı şekilde, O’nun ardından giden tüm herkes, kendi bileklerinin gücünün bu temeline aynı ilkeyi koyarlar. Oruç, Allah’ın kuşandırdığı silahtır. Onu görmezden gelen, mağlubiyetten kaçamayacaktır.
Yasa’yı oluşturanın Kendisi oruç tutmuşsa, Yasa’nın emrinde olan oruçtan kendisini muaf tutabilir mi? Bu nedenle, insan soyu oruçtan önce zafer tanımadı ve bizim doğamızın kötülük ruhu üzerinde zafer kazanamadı. Başlangıçtan beri şeytanı her türlü güçten mahrum eden, oruç zırhının kuşanılmasıdır.

Adalet ve Merhamet


Ruhundan hasta olup da yol arkadaşlarının hatalarını düzeltmeye çalışın kişi, kör gözlere sahip birinin yolda rehberlik etmesi gibidir. Merhamet ve adaletin aynı ruhta var olması, hem Allah’a tapan hem de evinde putlara tapan birini işaret eder; her yerde adaletin düşmanı merhamettir. Adalet, herkese eşit ölçülerde, aynı şekilde dağıtılan, payını koşulsuz veren, gözlerinin önündeki ile şartlandırmayan doğruluktur. 

Mütevazılığa Bürün


Gündüz güneşinde yakılan kandil, doğru insanın bilge olmamasındandır.
Kaya üzerine atılan tohum, içinde kin besleyenin duasıdır.
Meyve vermeye ağaç, merhamet göstermeyen münzevi keşiştir.
Zehirli bir ok, kıskançlıktan gelen bir düzeltmedir.
Gizlenmiş bir tuzak, yalancı insandan gelen tebriktir.
Akılsız bir öğüt verici, kör bir gözlemcidir.
Yürekteki bir yara, akılsızlarla yan yana bulunmaktır.
Hoşnutluk veren bir kaynak, bilgelerle zaman geçirmektir.

Sen yolumun üzerinde Yol'sun Rab


Ey Rab, kötü durumda olduğum zaman senin yoluna başvuruyorum. Yollar senin: Kayboluşlarımın yolları da senindir, sen orada beni aramaya geliyorsun: Ama kendimi iyi hissettiğimde, çok kötü değilsem, senin benim yolumda olduğunu fark etmiyorum...

Padova'lı Aziz Antuan'ın Oruç Devresi Vaazı


Kırk gün ve gece boyunca Mesih İsa’nın tuttuğu oruç, işlediğimiz günahlar yüzünden tövbe etmek için nasıl bir yol çizeceğimizi ve Allah’ın lütfunu sebepsiz yere almamak için nasıl davranacağımızı bize öğretir. Havari bize şöyle diyor: “Allah’la birlikte çalışan bizler, O'nun lütfunu boş yere kabul etmemenizi ayrıca rica ediyoruz. Çünkü Allah diyor ki, ‘Uygun zamanda seni işittim, kurtuluş gününde sana yardım ettim.’ Uygun zaman işte şimdidir. Kurtuluş günü işte şimdidir.” (2Kor 6:1-2; bkz. Yşa 49:8).

Üç elli Büyük Anne hakkında Notlar


Üç elli Büyük Anne, tarihsel olarak ikonokast olayına bağlantılı olan ve Şam’lı Yuhanna’nın resimlerinin çetin savunucusunun yaşamını neredeyse hatıra değerini taşıyan bir ikonadır. Yunanca dilinde eikon ve Bizans için eikona kelimesi ile ifade edilen ikona, resim-görüntü anlamında olup, tasvir edilen kişinin varlığını temsil etmektedir: “Görünmez olanın görünür resmi.”

Şam'lı Aziz Yuhanna'nın Meryemana'ya Duası


Seni selamlıyorum, ey Meryem,
Hristiyanların Ümidi!
Seni içten seven,
Seni özellikle onurlandıran
ve kurtuluşunun tüm ümidini Sen’de bulan
bu günahkarın yakarışlarını kabul et.
Senin sayende hayatı geri kazandım.
Şimdi sana yakarıyorum: 

Keşişlik Duaları: İsa Duası ve Uygulaması


Ey Rab, Mesih İsa, Diri Allah'ın Oğlu ve Kelamı; sen ki onlardan ilk ben olduğum günahkarları kurtarmak için dünyaya geldin, Çok Azize Anne'n, Azizlerin ve tüm keşişlerin dualarının şefaati sayesinde; sen nasıl istersen ve nasıl bilirsen, öyle ben günahkara ve sefile merhamet et. Sana yakarıyorum; bana merhamet et, ey Mesih. Kelimelerle, eylemlerle ve düşüncelerle, doğumumdan şu ana kadar işlemiş olduğum tüm günahlarımı unut. Tüm hatalarımı ve ihmallerimi, cahilliğimi ve gençlik tecrübesizliğimi unut.

İman, Hayatı Değiştiren Bir Karşılaşmadır


“Zakay, çabuk aşağı in; çünkü bugün senin evinde kalmam gerek” (Luk 19:5).
Sevgili erkek ve kız kardeşlerim;
Allah'ın merhameti ve onun bizi karşılamaya gelen sevgisi, yine bir kez daha İncil'i dinlemek ve birlikte hareket edip, Rab İsa'dan konuşmak üzere bizleri çağırdı. İsa, İncil'dir, en üstün müjdeli haberdir. Yine sizinle burada olmaktan dolayı da memnuniyetimi ifade etmek istemi ve özellikle Episkopos Mons. Erminio De Scalzi'nin aramazdaki sadık dostluğu vesilesiyle davetinden dolayı da teşekkürlerimi iletiyorum. 

 Üst sayfa