Noel’e Hazırlık ve Noel Devresi 2018-2019


Dokuz lectio-Meditasyon bölümünden oluşan güzergah, her haftanın okumalarına göre belirlenmiştir. Buna göre, metinler, konu ve zaman çizelgesi şema olarak aşağıdaki gibidir:
İlgili şema, Noel’e Hazırlık Devresi’nin ilk haftası ile başlayıp Noel Devresi boyunca devam ederek Epifanya’ya kadar gider. Meryem’in Lekesiz Doğuşu ve Allah’ın Annesi Meryem’in Görkemlli Bayramlarını da kapsar.

Noel'e Hazırlık Devresi: Uyanık Kalın


O günlerde İsa, şakirtlerine şöyle dedi: “Güneşte, ayda ve yıldızlarda belirtiler görülecek. Yeryüzünde uluslar denizin ve dalgaların uğultusundan şaşkına dönecek, dehşete düşecekler. Dünyanın üzerine gelecek felaketleri bekleyen insanlar korkudan bayılacak. Çünkü göksel güçler sarsılacak. O zaman İnsanoğlu’nun bulut içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. Bu olaylar gerçekleşmeye başlayınca doğrulun ve başlarınızı kaldırın. Çünkü kurtuluşunuz yakın demektir. ( Lk 21,25-28,34-36)

Noel'e Hazırlık Devresi: Sevin, Lütuf ile dolu Meryem


“Elizabet’in hamileliğinin altıncı ayında Allah, melek Cebrail’i Celile’de bulunan Nasıra adlı kente, Davut’un soyundan Yusuf adındaki adama nişanlı olan bir kıza gönderdi. Kızın adı Meryem’di. Onun yanına giren melek, ‘Ey Allah’ın lütfu ile dolu olan kız, selam! Rab seninledir’ dedi. Söylenenlere çok şaşıran Meryem, bu selamın ne anlama gelebileceğini düşünmeye başladı. Ama melek ona, «Korkma Meryem» dedi, «sen Allah’ın lütfuna eriştin. Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracaksın, adını İsa koyacaksın. (Lk 1,26-38)

Noel'e Hazırlık Devresi: Çölde yükselen Ses


Sezar Tiberyus'un egemenliğinin on beşinci yılıydı. Yahudiye'de Pontiyus Pilatus'un valiliği sürüyordu. Celile'de Hirodes, İtureya ve Trahonitis bölgesinde Hirodes'in kardeşi Filipus, Abilini'de de Lisanyas yönetimin başındaydı. Hanna ile Kayafa başkâhinlik ediyorlardı. Bu sırada Allah, sözünü çölde bulunan Zekeriya oğlu Yahya'ya duyurdu. O da Şeria nehrinin çevresindeki tüm bölgeyi dolaşarak insanları, günahlarının bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağırdı. (Lk 3,1-6)

Noel'e Hazırlık Devresi: Ne yapmalıyız?


O günlerde halk Yahya'ya, “Öyleyse biz ne yapalım?” diye sordu. Yahya onlara, “İki mintanı olan, birini hiç mintanı olmayana versin; yiyeceği olan da bunu hiç yiyeceği olmayanla paylaşsın” cevabını verdi. Bazı vergi görevlileri de vaftiz olmaya gelerek ona, “Öğretmenimiz, biz ne yapalım?” dediler. Yahya onlara, “Size buyrulandan daha çok vergi almayın” dedi. Bazı askerler de ona, “Ya biz ne yapalım?” diye sordular.  (Lk 3,10-18)

Noel'e Hazırlık Devresi: İman eden Kadına ne mutlu!


O günlerde Meryem kalkıp aceleyle dağlık bölgeye, Yahuda oymağının bir kentine gitti. Zekeriya’nın evine girerek Elizabet’i selamladı. Elizabet Meryem’in selamını duyunca rahmindeki çocuk hopladı. Kutsal Ruh’la dolan Elizabet, yüksek sesle şöyle dedi: “Kadınlar arasında mübarek bulunuyorsun, rahminin ürünü de kutsanmıştır! Nasıl oldu da Rabbimin annesi yanıma geldi? (Lk 1,39-45)

Kutsal Ruh'a Dua


Ruhlarımızı ışıklarınla aydınlat
Yüreklerimizi sevginle alevlendir,
imanda sağlam ve cesur kıl bizi,
buyruklarının yolunda yönelt bizi;
telkinlerine uymamıza sağla.

Bize dua etmeyi öğret ve kendin bizde dua et,
birbirimizi sevmeye ve hoş görmeye yardım et;

Şam'lı Aziz Yuhanna'nın Meryemana'ya Duası


Seni selamlıyorum, ey Meryem,
Hristiyanların Ümidi!
Seni içten seven,
Seni özellikle onurlandıran
ve kurtuluşunun tüm ümidini Sen’de bulan
bu günahkarın yakarışlarını kabul et.
Senin sayende hayatı geri kazandım.
Şimdi sana yakarıyorum: 

 Üst sayfa